>

<

Vodi nas ideja projektiranja zgrada skrojenih po mjeri korisnika i u što intenzivnijem dijalogu s kontekstom, jer svaki korisnik i svaka lokacija donose specifične izazove, zahtjeve i potrebe: naš je zadatak ponuditi odgovarajući recept s namirnicama koje zadaje naručitelj, koristeći začine iz neposredne okoline.

 

powered by zvana